Cjenik termina

Tenis tereni - PRIJEPODNE
kn20/30sat
08:00 – 17:00 h – 20,00 kn/h (član)

08:00 – 17:00 h – 30,00 kn/h (nečlan)

Tenis tereni - PRIJEPODNE
EUR2/3sat
08:00 – 17:00 h – 2,65 EUR/h (član)

08:00 – 17:00 h – 3,98 EUR/h (nečlan)

Tenis tereni - TOP TERMINI
kn40/60sat
17:00 – 20:00 h – 40,00 kn/h (član)

17:00 – 20:00 h – 60,00 kn/h (nečlan)

Rasvjeta 15kn/terminu

Tenis tereni - TOP TERMINI
kn5/7sat
17:00 – 20:00 h – 5,31 EUR/h (član)

17:00 – 20:00 h – 7,96 EUR/h (nečlan)

Rasvjeta 1,99 EUR/15KN po terminu

Tenis tereni - POSLIJEPODNE
kn30/50sat
20:00 – 23:00 h – 30,00 kn/h (član)

20:00 – 23:00 h – 50,00 kn/h (nečlan)

Rasvjeta 15kn/terminu

Tenis tereni - POSLIJEPODNE
kn3/6sat
20:00 – 23:00 h – 3,98 EUR/h (član)

20:00 – 23:00 h – 6,64 EUR/h (nečlan)

Rasvjeta 1,99EUR/15KN po terminu

Info vanjski tenis tereni

TOP TERMINI 4., 5., 6. mj 17-20; 7..mj 18-21; 8mj 18-21; 9.mj 17-20

Rasvjeta za tenis se naplaćuje 1,99eur/15kn po satu (odnosi se na sve oblike plaćanja).

Rasvjeta se u rujnu naplaćuje od 19:00.

 

 

 

 

 

SQUASH
EUR10sat
Dvorana za squash – 75,30 kn/h

*cijena izražena po dvorani

 

ČLANARINE

Mjesečna članarina Piramida singl
EUR12/22ljeto/zima mjesečno
ČLAN
KN90/165ljeto/zima mjesečno
ČLAN
EUR22/35ljeto/zima mjesečno
NEČLAN
KN165/263ljeto/zima mjesečno
NEČLAN
EUR100godišnje
Godišnja članarina
KN753godišnje
Godišnja članarina