031/272-900
tenis.klub.jezero@gmail.com
I. PIRAMIDA SINGL ŽENE 24. kolo (21.05.-28.05.2018.)
RED IZAZIVAČI IZAZVANI REZULTAT
1.-1. MITROVIĆ SVJETLANA GARAC VLATKA
3.-2. JANKOVIĆ K. ANTONIJA TOMIĆ ANJA
SUVER ŽELJKA DOMINIĆ SANDRA
5.-4. LEKO ANA ŠKARO BOŽANA
POŽGAIN ZRINKA CRNKOVIĆ JASENKA
7.-6. ŠARIĆ ANTONELA BOŠNJAK NATAŠA
PAVIČIĆ PATRICIA SCITOVSKI SANJA